تبلیغات اینترنتیclose
از وضع زمـــــــــــــــانه دل پراکندم ( ادیب برومند)
پیچک ( عبدالعلی ادیب برومند)
شعر و ادب پارسی
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 21 آبان 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

اقتصاد نا سالم


از وضع زمـــــــــــــــانه دل پراکندم
همچون دل عاشقـــــــــــان غم آکندم

 


از صبر چـــــــــــــو تلختر بود کامم
چسبیده بـــــــــه هم لب از شکرخندم

 


بــــــــــــــــــــــــا دفترآبدیده ، همسانم
بــــــــــــــــــــــا برکه ی آبرفته همچندم

 


اوضاع زمان به گونه گون حــــالت
دارد همه گـــــــــــــــــاه ،نـاخوشایندم

 


باشد همــــــــــــه وقــت، ناروایی ها
در گــــــردش روزگــــــارِ پــــــرفندم

 


کـــــــوهیست به دوش دل  ز اندوهم
سنگین تــــر و سخت تــــر ز الوندم

 


بس لقمه ز رنـــج شــــــــد گلــوگیرم
بس رشته ز رنــــــــــــج شد گلوبندم

 


از وضع وطــــــــــن دمی نیاســــایم
چـــــون مهرِ ورا همـــــــــاره پابندم

 


بــــــرخلق فقیر و زار و بیمـــــارش
بـــــــــــــا مـــــــار گزیدگان همانندم

 


شــــــد سخت معیشت تهی دستـــــان
زیــن رو همـــه  پـــــرغمست آوندم(۱)

 


بینم کـــــه چــــه می کشند در سختی
بس هموطنـــــــــــــــــــــان آبرومندم

 


بینم کـــــــه چــــــــه خانوادگان نالند
آن ســــــــان کــه پنـــــاه  برخداوندم

 


گردیده « ریـــال » همچو خـــاک ره
 گوید کــــــــــــــه « دلار» گشته آفندم(۲)

 


بس خلق  به لحن شکـــوه می نــــالد
کـــــــــز هستی خـــــود بریده پیوندم

 


از بهر چــــــــــه شد « دلار آمریکا»
 حــــــــــــاکم به ری و کن و دماوندم

 


بـــــــــــــــــــــــا شیوه ی اقتصاد ناسالم
تلخست به کــــــــــــــــــام آرزو قندم

 


هـــــــــــــــرگونه متاع را بها افزون
هـــــــــــــــر روز کنند و غم فزایندم

 


افزایش این هزینه هـــــــــــایم کشت
معذورم اگر دل از جهــــــــــان کندم

 


در پـــــــــاسخ خواست های روزینه
گویم چــــــــــــــه به کودکان دلبندم؟

 


وه وه زهزینه هــــــــــــای تحصیلی
وانگــــــــاه به درس ، عشق فرزندم

 


کمبود حقوق و خــــرج روز افزون
ترسم کـــــــــــــه کنند دزد و رهبندم

 


عید است عزای من کــــــــه هرساله
 در جوش و جلای مـــــــــــاه اسفندم

 


هــــــــرچند که تنگ شد مرا روزی
 در گـــــــــــوش شکم ، فزود ترفندم

 


اینست زبان حـــــــــــــــــال بسیاری
از هموطنان کـــــــــــــــــه زارنالندم

 


بـــــــی بـــرگی هموطن نیــــارم دید
 راضی به نـــــوای خویش اگر چندم

 


تدبیر و وفــــــــاق و جهد و همداری
ایــــــن است « ادیـــب» را بهین پندم 
 

عبدالعلی ادیب برومند

**

۱- آوند: ظرف
۲- آفند: بلا، حمله، غائله

**

http://www.adibboroumand.com/page/6/

برچسب ها : ,

موضوع : ادیب برومند 4, | بازديد : 337