تبلیغات اینترنتیclose
روزعیـدست ایخوشا انکو بکف ســـاغرگرفت( ادیب برومند)
پیچک ( عبدالعلی ادیب برومند)
شعر و ادب پارسی
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 21 آبان 1391 توسط سید مجتبی محمدی |


عید سعید غدیر

**


.روزعیـدست ای خوشا انکو بکف ســـاغرگرفت

ســــاغریــــاقوت رنگ از بــــاده ی احمرگرفت

ای خوش آن رندمسلمــــانی که بی ترس ازگناه

از کف ترسانگـاری،لاله گـون ســـــــاغرگرفت

ای خوش آن کــــــو از سرمستی بعشرتگاه ناز

پـای کوبــــان، دست افشــــان، طــرۀ دلبرگرفت

ای خوش آن کــــو باده ازجام ولایت نوش کرد

وزخـُــم وحـدت، شراب نـــاب جــانپرورگرفت

ای خــوش آن دانــــا سخنور کــــزپی مدحِ امیر

در کـف ازشوق و ارادت خـــــامه و دفترگرفت

آن امیــرمؤمنـــــــان کشـورگشـــــای ملک دین

آن کــــــه بـــــا نیروی تقــوا، قلعـــۀ خیبرگرفت

آن کـــه پولادینـه عزمش همره ایمــــان وعشق

بــس قلاع آهنیــــن بــی عـُــــــدت ولشکرگرفت

سینه هـــا بشکــافت از اوهــــام و پهلوها زکفر

چـــون به دست دیـــن وتقـــوا دستۀ خنجرگرفت

آن خـــدیو هـــردوعـــــالم کـــزگــروه خسروان

چـــــاکرانی درجهـــانگیری چـــو اسکندرگرفت

آن کـــه زیورهـــــای دنیـــائی بدونان واگذاشت

وز جـــوانمـردی و دانش بـرتــرین زیـورگرفت

آن کـــــه انگشتــان مشکـیـنـش زکلک مشکبار

پرده از رخســـاره ی فضــل و بلاغت برگرفت

آن کـــــه گـــــــاه خردســـالی فکربکرصائبش

خــــرده بــــــــرانــدیشــۀ پیــران دانشـورگرفت

آن کــــــــه درجمع خطیبـــان دلنشین گفتار وی

سبقت از نطق سخـن سنجــــان نـــــام آورگرفت

آن جکیم ژرف انــــدیش آن کــــه بحــرفکرتش

خـُـرده بـــــــر گسترده اقیانوس پهنـــــاورگرفت

لرزه بــــــر تخت شهنشــاهـــان نـــــام آور فتاد

هــرگــــــه آن مردسخندان جـــای بر منبرگرفت

راه و رسم صفدری شد آشکــــــــار از شیرحق

چون بدست آن ذوالفقـــارخونفشــان حیدرگرفت

هــم در آن هنگـــام کــــوتیغ انــــدرآورد از نیام

در صف جنگــــاوران، هنگامه ی محشرگرفت

جـــان فــدای آن مـــروت پـــروری کز مهتران

از ره مــــــــــــــــــردانـگی، داد دل کهتـرگرفت

جـــان فــدای آن عــدالـت گستـری کــز جابران

داد مظلـومــــــان، بکـــــام مــردم مضطرگرفت

جـــان بـــــه قـربــــــان سر آن پیشوای دین پناه

کـــــــز وجــودش پیکـــراسلام زیب و فرگرفت

***

در چنین روزی پیمبــر(ص) بــــــرسرخمّ غدیر

شـــاه مردان را چـــو زرّین افسری برسرگرفت

گفت، بـــا حضار مجلس هرکــه را من سرورم

در غیــــاب مـن«علی» را بــایدش سرورگرفت

هـــــر کـــــــه مهـر او گـزیند، برگزیند مهرمن

وآن که دل برداشت ازمهرش دل ازمن برگرفت

بـــارالهـــا خصم باش آنراکـه او دشمن شناخت

کـردگــــارا یــــار باش آنرا که او یــــاور گرفت

ایـــن وصیت کــــرد پیغمبـــــر پی اکمـــال دین

چـون ز حــق دستــورِ این پیغــام یزدانفر گرفت

آری آری مجری اسلام جـــــــــز حیدر که بود؟

کــــی توانستی جـــزاو هنجارپیغمبر(ص) گرفت

هـــر کـــه را مهر«علی» باشد تواند در بهشت

ســـــــاغرنوشین زدسـت ســـــــاقی کـوثرگرفت

وآن کـــــه از مهرش بـــود بیزار، روز داوری

کــــــــــــــم تـوانـد دامـن بخشـــــایش داورگرفت

جـــــان فدای نـــــام او کز بهر اوصافش خدای

بس ادیبــــــــانِ سخنــدان را ثنـــــــــاگسترگرفت

 

 

عبدالعلی ادیب برومند

http://www.adibboroumand.com/

برچسب ها : ,

موضوع : ادیب برومند1, | بازديد : 328